126A Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam
Compressor for Medium Compressed Air Demand

Compressor for Medium Compressed Air Demand

High tech for highest pressures: The BOGE SRHV 470-10 Booster.

Mã số: P01002

Model: Boge Oil

Nhà sản xuất: BOGE Kompressoren

TÌM KIẾM

Scroll