126A Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam
DUOTHERM

DUOTHERM

The new license for energy saving: The BOGE DUOTHERM external heat recovery system.

Mã số: P04006

Model: Boge Hrc

Nhà sản xuất: BOGE Kompressoren

HEAT RECOVERY

HEAT RECOVERY

Session Name: Energy efficiency in compressors and compressed air systems I

Mã số: P04005

Model: Boge Hrc

Nhà sản xuất: BOGE Kompressoren

TÌM KIẾM

Scroll