30 Đường D4A, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Compressor for Medium Compressed Air Demand

Compressor for Medium Compressed Air Demand

High tech for highest pressures: The BOGE SRHV 470-10 Booster.

Mã số: P01002

Model: Boge Oil

Nhà sản xuất: BOGE Kompressoren

TÌM KIẾM

Scroll